Agregaty Jumping-Jet

Jesteś tutaj

Opis

Kompletne fontanny
Agregaty Jumping-Jet

• niezwykła aranżacja
wodna
• precyzyjne i klarowne
strumienie wodne
• zintegrowane oświetle-
nie
• dowolnie programowa-
ne sterowanie OASE
Easy-Control
• cicha i odporna na
wstrząsy praca
• praktycznie niewymaga-
jąca konserwacji eksplo-
atacja oraz łatwość  
oczyszczania
• duża stabilność zarów-
no z zakotwieniem
dennym, jak i bez
• szybki i łatwy montaż
• kompaktowa forma
konstrukcji ze stali
nierdzewnej

Agregaty OASE Jumping-Jet
oferują niezwykłe, spektakularne
efekty wodne, które oczarują
każdego.  
Niespodziewanie wzbija się
z jednostki wyrzutowej frag-
ment precyzyjnie odciętego stru-
mienia wodnego, przelatuje
w formie paraboli i następnie
znika dokładnie u celu, w ma-
łym otworze wychwytującym.
Po czym cykl pracy rozpoczyna
się od początku, jednakże już
z całkowicie inną konfiguracją
strumienia. Przezroczyste, para-
boliczne strumienie mogą być
strumieniami ciągłymi, bądź
precyzyjnie odcinanymi frag-
mentami strumienia o różnej dłu-
gości. Kiedy obserwator nabiera
przekonania, że poznał już
pewną regularność tego efektu,
zaskakiwany jest nowymi, nie-
zwykłymi wariantami.

Agregaty OASE Jumping-Jet ofe-
rują również możliwość tworze-
nia ciągłego łuku wodnego
o szklanej strukturze.  
W godzinach wieczornych
i nocnych, dzięki iluminacji
świetlnej, strumienie wodne uzys-
kują nowe, czarodziejskie obli-
cze. Powstaje wrażenie, jakby
światło przemieszczało swobod-
nie strumień wodny przez
otaczającą ciemność.

Agregaty OASE Jumping-Jet
można łączyć w dowolną ilość
jednostek wyrzutowych,  mogą
one być stosowane zarówno
w pomieszczeniach, jak i na
otwartej przestrzeni.
Agregaty Jumping-Jet stanowią
atrakcję centrów handlowych,
hoteli, dyskotek, wystaw, targów
oraz innych imprez i uroczys-
tości.
Wskazówki techniczne:
Należy pamiętać, że podczas
eksploatacji agregatów Jumping-
-Jet może dochodzić do rozprys-
kiwania się wody. W przypadku
emisji szybko następujących po
sobie fragmentów strumienia
wodnego, ilość wody traconej
wskutek rozprysku należy szaco-
wać na poziomie ok. 2 l/h.
Stratę wody można natomiast
pominąć, gdy strumień wodny
ma formę ciągłej paraboli.    

Podstawowym warunkiem prze-
noszenia światła wewnątrz stru-
mienia wodnego jest odpowied-
nia jakość wody. Tylko wówczas
punkt padania może zostać
oświetlony poprzez parabolę.

 

 

 

Potrzebne są następujące materiały:

  • 1 x zestaw »Jumping Jet Rainbow Star Set« OASE
    wraz z jednostką sterującą i zestawem do podłączenia
  • 1 x »Jumping Jet Rainbow Star zestaw poszerzony« OASE
  • 1 x pompa »Aquarius Universal 6000« OASE
  • 1 x ogrodowe gniazdo przyłaczeniowe »FM-Master 3« OASE
  • 1 x element podwyższający w wodzie np. cegły
 

To takie proste:

 

Krok 1

Nieckę należy rozmieścić w kształcie litery L. W ten sposób wyeksponowana zostanie dynamika wodotrysku. W zależności od głębokości wody przed umieszczeniem »Rainbow Stars« konieczne jest zastosowanie podwyższenia. Można do tego celu wykorzystać np. cegły.

 

Krok 2

»Rainbow Stars« należy umieścić na podwyższeniach i ewentualnie zamocować. Wysokość należy dobrać tak, by powierzchnia wody znajdowała się poniżej dysz wytwarzających strumień wody. Również pompę należy umieścić w wodzie i połączyć wężem z »Rainbow Stars«.

 

Krok 3

»Rainbow Stars« można teraz ustawić zgodnie z życzeniem. Pompę należy podłączyć do zewnętrznej jednostki sterującej i połączyć z siecią.

 

Krok 4

Za pomocą pilota można teraz wybierać różne programy, które różnią się od siebie zarówno kolorem światła, jak również funkcjami odcięcia strumienia wody, światła oraz odtwarzania losowego.

Szczegóły