Charybdis - Fontanna w Wielkiej Brytanii

cc wikipedia, autor zdjęcia Andrew Curtis