Dysza Gejzer

Dysze tworzące efekt piany

Zastosowanie zależne od poziomu lustra wody

Dysza Gejzer

Dysza Gejzer jest dyszą tworzącą spieniony cylindryczny obraz wodny. Kształt obrazu jest zależny od poziomu zanurzenia dyszy w wodzie. Im dysza jest bardziej wynurzona z wody tym obraz wodny staje się cieńszy i wyższy. Gdy dysza jest bardziej zanurzona słup wody jest pełniejszy, ale niższy. Kształt strumienia wody w porównaniu do dyszy Kaskady jest bardziej cylindryczny. Podobnie jak przy dyszy Kaskada możliwe jest uzyskanie efektu „falowania” strumienia wody