Dysza Wachlarz

Dysza Wachlarz

Dysze tworzące warstwę wodną

Obraz wodny uzyskany po zastosowaniu dyszy Wachlarz to film wodny o grubości od 6 do 8 mm w formie wachlarza. Obraz wodny nie zależny od poziomu wody może zostać wykorzystany zarówno w formie poziomej jak i pionowej.