Dysze tworzące efekt piany. Dysza Kaskada

Dysze tworzące efekt piany

Zastosowanie zależne od poziomu lustra wody

DYSZE KASKADA typ 50 T – 130 T

Dysza Kaskada jest dyszą tworzącą spieniony obraz wodny. Wykorzystanie efektu zasysania pozwala intensywnie mieszać wodę z powietrzem. W zależności od poziomu zanurzenia dyszy w wodzie możemy uzyskać kształt od spienionego wysmukłego stożka po niską i bardzo spienioną kipiel wodną. Przy odpowiednim zaprojektowaniu niecki fontanny i dobraniu urządzeń możliwe jest uzyskanie falującego obrazu wodnego – strumień wody będzie „tańczył” zmieniając się od wysokiego do niskiego, z wąskiego w szeroki.