Fontanna na Pl. Heweliusza, Gdańsk

 

Fontanna stanie  na Placu im. Heweliusza w Gdańsku, pomiędzy ulicą Rajską a Korzenną. Prace budowlane rozpoczną się w ciągu najbliższych kilku dni.

Prace budowalne zrealizuje Pracownia Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie, oddział w Gdańsku która złożyła najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. przetargu na budowę, eksploatację oraz konserwację fontanny. Zgodnie z zawartą umową, wykonawca powinien zakończyć roboty budowalne do 30 czerwca 2014 roku, do końca lipca powinny zakończyć się odbiory i rozruchy instalacji.

Autorem projektu budowalnego fontanny jest Roland Kwaśny, gdański architekt, który zwyciężył w ogłoszonym w 2012 roku przez GIWK konkursie na koncepcję instalacji. Budowa fontanny kosztuje 2.448.343,00 zł netto, eksploatacja w ciągu 40 miesięcy –  157.440,00 zł netto.

wg codziennik.tv