Fontanna przy ul. 3-go Maja i ul. Św. Floriana w Zabrzu

Głównym założeniem parku jest fontanna zlokalizowana między amfiteatrem a pomnikiem Pstrowskiego. W skład jej wchodzi część centralna zawierająca zestaw dysz o podstawowych strumieniach wodnych ze zmiennymi obrazami wodnymi oraz rozmieszczone obwodowo dysze tworzące strumienie wodne typu specjalnego. Wszystkie obrazy wodne rosnące i malejące od wysokości minimalnych do wysokości maksymalnych jednocześnie na przykład w cyklu 30 sekund. Obrazy wodne rosnące w kolejności zespołów od wysokości minimalnych do wysokości maksymalnych-14m, a następnie malejące jednocześnie lub kolejno. Wzrost i obniżanie się obrazów wodnych w ustalonej kolejności naprzemiennie.(...)

wg http://projektplus.pl/publiczne/2009-fontanna/

źródła zdjęć: projekt plus architekci

[2010] Fontanna

źródła zdjęć: projektplus.pl

1 fontanna

2  fontanna

3  fontanna

4  fontanna

5  fontanna

6  fontanna

7  fontanna

8  fontanna