Fontanna typu dmuchawiec w gminie Lubienia

W dniu 03.04.2013 r. została podpisana umowa Nr 00935-6930-UM0940505/12 o dofinansowanie projektu pn . „Budowa obiektu malej architektury w miejscu publicznym służącego rekreacji (fontanna) na działce nr 621/1 w m. Sołonka” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ,ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Dofinansowanie projektu wynosi 25 000,00 zł co stanowi do 80 % kosztów kwalifikowanych.
 
Przedmiotem projektu jest budowa fontanny na terenie Kaskady Solankowej w m. Sołonka. Fontanna będzie zasilana w wodę solankową bogatą w jod pochodzącą z istniejącego ujęcia solanki jodowo-bromowej zlokalizowanej na działce 621/1 w m. Sołonka. Solanka krążyć będzie w układzie zamkniętym. Układ składał się będzie z odpowiedniej pompy, która będzie pompować wodę ze studni technicznej zlokalizowanej w centralnej części projektowanej fontanny. Fontanna będzie w kształcie dmuchawca, wyposażona w 66 pojedynczych dysz tworzy kulę o średnicy fi 120 cm (dmuchawiec). Woda rozbryzgiwana przez dysze tworzy "mgłę" . Wizualnie przypomina to dmuchawiec, jednak jej zaletą praktyczną jest przede wszystkim maksymalne wykorzystanie zasobów jodu jaki jest w solance. Wytworzenie aerozolu poprzez fontannę - dmuchawiec, bogatego w leczniczy dla dróg oddechowych jod pozwali wykorzystywać dziedzictwo kulturowe jakim są zasoby wód solankowych.
Karta projektu - pobierz
wg lubienia.pl