Inne fontanny

Jesteś tutaj

08 Mar

Fontanna przed pałacem w Wojanowie

Przed Pałacem w Wojanowie znajduje się skwer otoczony przez oficyny. Na skwerze znajduje się piękna fontanna z rzeźbą przedstawioną na zdjęciu, doskonale utrzymane trawniki, klomby i rabaty z kwiatami.

Czytaj więcej
04 Mar

Fontanna kulowa w Tuliszkowie

W listopadzie tego roku zakończono rewaloryzację centrum Tuliszkowa, niewielkiej miejscowości położnej w Wielkopolsce. (...)

Fontanna kulowa

Czytaj więcej
19 Feb

Fontanny w Głogowie

W Głogowie, jest kilka fontann. Dwie przy wejściu na Stare Miasto, a konkretnie na ulicę Grodzką.

Czytaj więcej
19 Feb

Zabytkowe fontanny Żagania- opisy i opracowania

Władzom miasta zadaliśmy pytanie czy główna fontanna od strony południowej, która tryskała wodą na 30 metrów w górę, zotanie odbudowana w pierwotnym kstałcie strumienia wody o 30-metrowej wyso
Czytaj więcej
19 Feb

Wzór umowy na bieżące utrzymanie i konserwację fontann miejskich

Umowa nr…………………………..

zawarta w dniu ……………… w Żarach

Pomiędzy Gminą Żary o statusie miejskim z siedzibą przy Rynek 1-5 w Żarach

reprezentowaną w niniejszej Umowie przez Wacława Maciuszonka - Burmistrza Miasta

Czytaj więcej
17 Feb

O utrzymaniu fontann w Częstochowie

Latem tego roku działało w Częstochowie dziewięć wodotrysków. Wszystkie zostały uruchomione już na początku maja, jednak niektóre niemal od razu zaliczyły falstart. Tak było np.
Czytaj więcej

Strony