Inne fontanny

Jesteś tutaj

16 Dec

Przykładowy wzór zamówienia na dostawę fontanny pływającej

Płońsk: Dostawa i instalacja fontanny pływającej na zbiorniku wodnym Rutki w Płońsku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płońska - etap II
Numer ogłoszenia: 150635 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014

Czytaj więcej
16 Dec

Wzór zamówienia dla fontanny multimedialnej- przykład z Rzeszowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Budowa fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich – etap I. Zamówienie obejmuje budowę fontanny multimedialnej zaprojektowanej przy Alei Lubomirskich na placu Armii Krajowej na działce nr 1294/6 oraz 1097/1, 1294/3, 1299 obr. 207 w Rzeszowie.

Czytaj więcej
16 Dec

Opis fontanny w Ostrowie Wielkopolskim

.5. Określenia podstawowe Fontanna składać się będzie z dwóch obrazów wodnych. Stacja uzdatniania zasilająca wodą uzdatnioną obiegi zlokalizowana będzie w pomieszczeniu technicznym. Pompy zasilające atrakcje wodne będą zlokalizowane w niecce fontanny.

Czytaj więcej
14 Dec

Plany fontanny w Radzionkowie

Budowa fontanny miejskiej w Radzionkowie przy ul . Śródmiejskiej.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Inwestor : Gmina Radzionków.
Zawartość opracowania:
1. Przedmiot i cel opracowania
1.1 Wymagania od wykonawców.
2. Zespół fontanny - opis ogólny

Czytaj więcej
14 Dec

Plany budowy fontanny przy ul. Kowalskiego w Suwałkach

SPIS TREŚCI:
I. Opis techniczny
I.1. Podstawa, faza i przedmiot opracowania
I.2. Opis ogólny fontanny
I.3. Opis instalacji
I.4. Dobór urządzeń
I.5. Montaż urządzeń i instalacji
I.6. Wytyczne branżowe
I.7. Warunki dopuszczenia zamienników

Czytaj więcej
14 Dec

Plany budowy fontanny na rynku miejskim w Brańsku

I.                            Opis techniczny

Czytaj więcej

Strony