Kołnierz regulacji osi strumienia

KOŁNIERZ

Kołnierze z brązu. Umożliwiają

wyregulowanie osi strumienia.

             

 
Kołnierz 50
Przyłącze 1/2 "
FL50
 
   
KOŁNIERZ 75
Przyłącze 3/4 "
FL75
 
   
KOŁNIERZ 100
Przyłącze 1 "
FL100
 
   
KOŁNIERZ 125
Przyłącze 1 "1/4
FL125
 
   
KOŁNIERZ 150
Przyłącze 1 "1/2
FL150
 
   
KOŁNIERZ 200
przyłącze 2 "
FL200
 
   
KOŁNIERZ 250
przyłącze 2 "1/2
FL250
 
   
KOŁNIERZ 300
Połączenie 3 "
FL300