Multimedialny park fontann w Warszawie

Informacje ogólne

Multimedialny Park Fontann – kompleks czterech fontann znajdujący się na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP pomiędzy ulicami Boleść, Wybrzeże Gdańskie, Sanguszki i Rybaki na Nowym Mieście w Warszawie. W przeszłości w tym miejscu znajdował się zbiornik wodny o nerkowatym kształcie. Teren, na którym zlokalizowano fontanny, nazywany jest czasem niesłusznie Podzamczem – w rzeczywistości do podzamcza, czyli podnóża Zamku Królewskiego - jest stąd ponad 500 m.

Historia Parku Fontann w Warszawie

Zespół fontann uruchomiono 7 maja 2011, w związku z jubileuszem 125-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK). W piątkowe i sobotnie wieczory (a czasami również w inne dni) o 21.00 lub 21.30 od maja do września odbywają się tutaj 30-minutowe pokazy multimedialne „woda-światło-dźwięk” z wykorzystaniem reflektorów LED i laserów. Obok fontann odsłonięto pomnik Williama Heerleina Lindleya, który zaprojektował sieć kanalizacyjną Warszawy i w 1886 uruchomił miejskie wodociągi.

Informacje techniczne

Kompleks składa się z:

  • trzech niecek wypełnionych wodą i fontanny tzw. suchej
  • 367 dysz wodnych (w tym 227 sterowanych cyfrowo)
  • 295 reflektorów LED RGB
  • 22 pomp o łącznej mocy 285,5 kW
  • lasera RGB o mocy 15 W
  • projektora
  • centralnej jednostki sterującej Show Music Controler