Ogólne zasady projektowania fontann

Ogólne zasady projektowania

1. Unikać miejsc z silnymi porywami wiatru
2. W przypadku występowania wiatru przewidzieć dopływ świeżej wody w sposób automatyczny
3. Fontann czynnych całorocznie nie należy sytuować pod drzewami liściastymi
4. Należy przewidzieć przelew awaryjny z niecki fontanny
5. Należy pamiętać o odwodnieniu układu na okres zimowy dla fontann zewnętrznych