Park Fontann w Warszawie

Zespół fontann uruchomiono 7 maja 2011, w związku z jubileuszem 125-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK). W piątkowe i sobotnie wieczory (a czasami również w inne dni) o 21.00 lub 21.30 od maja do września odbywają się tutaj 30-minutowe pokazy multimedialne „woda-światło-dźwięk” z wykorzystaniem reflektorów LED i laserów. W każdym sezonie na wodnych ekranach Multimedialnego Parku Fontann prezentowany jest nowy pokaz.

Łączna powierzchnia luster wody wynosi 2870 m². Obok fontann odsłonięto ławeczkę Williama Heerleina Lindleya, który zaprojektował sieć kanalizacyjną Warszawy i w 1886 uruchomił miejskie wodociągi.

Budowa Multimedialnego Parku Fontann w zamierzeniu władz miasta ma stanowić kolejny krok w realizacji przedwojennej wizji Stefana Starzyńskiego skierowania stolicy w stronę Wisły[3].

Koszt inwestycji wyniósł 11,5 mln zł. Została ona sfinansowana z budżetu m.st. Warszawy, MPWiK oraz środków Unii Europejskiej. Wykonawcą generalnym budowy fontann było konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A.,  (dane wycofane na mocy listy adwokackiego- przyp. red) Sp. z o.o. i OASE GmbH[4].

Kompleks składa się z:

    trzech niecek wypełnionych wodą i jednej fontanny tzw. suchej
    367 dysz wodnych (w tym 227 sterowanych cyfrowo)
    295 reflektorów LED RGB
    22 pomp o łącznej mocy 285,5 kW
    lasera RGB o mocy 15 W
    projektora
    centralnej jednostki sterującej Show Music Controler