Podział dysz fontannowych

typy, rodzaje dysz

Dysze
Podstawowy element fontanny wytwarzający strumienie wody
1-strumieniowe
1-strumieniowe
Wielostrumieniowe
Wielostrumieniowe
Spieniające niezależne
Spieniające niezależne
Spieniające zależne
Spieniające zależne
Dysza warstwowa
Dysza warstwowa
Sferyczne
Sferyczne
Wirujące
Wirujące
Mgła
Mgła
Kurtyny
Kurtyny
Skaczące
Skaczące
Pływające Przelewy
Przelewy
Układy dysz
Układy dysz

 

Dysze 1-strumieniowe:

Efektem pracy dyszy jest 1 strumień wytworzony otworem lub szczeliną w dyszy. Dysze takie w konfiguracjach wielokrotnych dają baldachim łuków wodnych wokół zbiornika. Trajektoria lotu może osiągnąć 2,5 metra wysokości i więcej w niestandardowych typach tych dysz.

Dysza wyżłobiona (Hollow Jet)

Dysze wytwarzające czysty strumień o wysokości 15 - 120 m.

Komet

Dysze tego typu są elementem składowym układów wielodyszowych jak Korona, Spirala, Kolumna, itp. Zasięgi do 15 m.

OASE Komet 10-12 TOASE Komet 15-17TOASE Komet 5-8TOASE Komet 3-5 T

Dysza pióropuszowa

Dysza ta wytwarza długą, cieńką kolumnę wody łagodnie rozpryskującą się na wietrze. Można osiągnąć wysokości od 0,6 do 5 metrów. Zestawia się je w grupy tworzące kwadraty lub prostokąty. Efektownie też wyglądają w linii prostej.

Dysze wielostrumieniowe:

Efektem pracy dyszy jest kilka strumieni wytwarzanych otworami w dyszach lub grup dysz zamocowanych w specjalnie wykonanym korpusie.

Kolumna

Dysza tworzy prostą kolumnę wody.

Wulkan

Dysze tego typu charakteryzują się kilkoma poziomami załamywania się strugi wody. Są to zwykle układy wielodyszowe lub jednodyszowe wielostrumieniowe.

OASE Vulkan 200/19-6TVulcanoWulkan seria 2xxOASE Vulkan 19-3T

Dysza „klejnot”

Modyfikuje ona strukturę wody by wytworzyć podobne do diamentu krople ułożone w elegancki krąg. Jeśli podświetlana nocą, może służyć jako piękny, migotający i iskrzący element centralny każdej fontanny.

Dysza „zamek wodny”

Tworzy efekt potrójnego unoszenia strumieni wody. Każdy ze strumieni osiąga inna wysokość, tworząc różne poziomy. Polecana jako efektowna dla małych i średnich zbiorników.

Dysza 'korona'

Dysza korona to optymalne zraszanie które tworzy idealną mgiełkę wodna łagodnie opadających palców – strumieni.

Dysze spieniające

Efekty pianowe wytwarzają kopiec pieniącej się mocno napowietrzonej wody. Dysze te mogą być podświetlone za pomocą światłowodów podłączonych do reflektora.

Dysza spieniająca niezależna:

Dysza spieniająca to dysza której efekt działania nie zależy jest od poziomu wody.

Gaiser NOASE Schaumsprudler 35-10TOASE Schaumsprudler 55-10TOASE Schaumsprudler 55-15T

Dysze spieniające zależne:

Jest to typ dysz spieniających, których działania jest zależne od poziomu ody.

Kaskada

Dysze Kaskada pracują prawie całkowicie zanurzone /20 mm - 40 mm "odkrycia" w zależności od typu/ co daje dobry efekt spienienia. Dysza ta jest dostępna w szeregu rozmiarów, dając wysokość rozpylonej strugi między 0,6 a 2,5 metra. Efekt to erupcja białego strumienia mocno rozpylonego u podstawy. W grupie tworzą efekt dramatycznej erupcji białej, wzburzonej wody.

OASE Cascade 110T

Albero

Dysze typu Albero pracują pod powierzchnią wody /50 - 80 mm/ a powietrze do uzyskania efektu spienienia pobierają rurką wynurzoną ponad powierzchnię wody.

Albero 60Albero 66Albero 63

Geiser

Dysze Geiser pracują z prawie 2 razy mniejszym zanurzeniu /część odkryta od 400mm - 110 mm w zależności od typu/ jak dysza Kaskada - efekt spienienia jest niewielki. Strumień u dołu jest szerszy jak u góry.

OASE Geiser 100T

Dysze warstwowe:

Są to dysza tworzące warstwę wody. Dysza tego typu zakończona jest szczeliną lub specjalnie uformowanym bocznym otworem tworzącym warstwę wody.

Dzwony wodne / Campana

Dysza ustawiona wysoko ponad powierzchnię wody formuje opadający strumień w kształt zbliżony do półkuli.

Campana

Kielich

Wynurzona dysza formuje strumień wody w kształcie kielicha.

Kielich 200Kielich realOASE CALYX 70T

Wachlarze

Dysze wielostrumieniowe lub układ dyszowy tworzący figurę zbliżoną do kształtu wachlarza uformowaną w poziomie lub pionie. Dysza wachlarzowa wytwarza wachlarz wody strzelający na wysokość do 1,5 metra. U podstawy wachlarz jest szeroki na 5 cm. Dobrze się sprawdza w grupach ułożonych w okręg lub inny wzór. Sprawdza się w ułożeniu pod kątem 45 stopni w miejscu wolnym od wiatru.

Dysza wachlarzowataWachlarz 120Wachlarz szeroki 022Wachlarz wąski 0262

Ogon pawia

Dysza pracująca zwykle pod katem 45stopni i tworzy za pomocą kilkudziesięciu otworów w dyszy figurę przypominającą ogon pawia składającą się z poszczególnych prętów wody.

Dysze sferyczne:

Układ wielodyszowy składający strumienie poszczegółnych dysz w kształty zbliżone do kuli. W ofercie zakupowej do średnicy 300 cm; dostępne na zapytanie: - kula do 600 cm, - pólkula do 450 cm.

Kule

Strumienie wylatujące z dysz tworzą kulę.

Kula wodna 120

Półkule

Strumienie wylatujące z dysz tworzą półkulę.

Półkula wodna 120

Działa wodne (dysze skaczące)

Najmodniejsze obecnie fontanny "strzelające" kawałkami strumienia przemieszczającymi się po krzywej balistycznej o najczęściej kątach nachylenia działa wodnego w granicach 45-80 stopni.