Typologia dysz fontannowych

Typy dysz

Typologia dysz fontannowych

Lata doświadczenia w branży fontannowej pozwoliły nam wypracować typologię dysz fontannowych jakie stosujemy w projektach i w rozwiązaniach wypracowywanych z klientami na zasadzie idei co-dizajnu, współ- projektowania. Poniższa typologia dysz jest jedynie skróconym układem jaki stosujemy w celu doprecyzowania życzeń klienta. Poniższe zestawienie jest poglądowe, uzupełniamy je o wizualizacje i multimedialne prezentacje. Wszystkie poniższe typy produktów znajdują się w naszej ofercie. W dalszej części tekstu powyższe typologie są omówione i wyjaśnione.

Dysza 'korona'

Dysze 1-strumieniowe
Dysza wyżłobiona (Hollow Jet)
Komet
Dysze wielostrumieniowe
Kolumna
Ogon pawia
Wulkan
Dysza spieniająca niezależna

Dysza spieniająca zależna
Kaskada
Albero
Geiser

Dysza szprejowa

Dysza pióropuszowa

Dysza „klejnot”

Dysza „zamek wodny”

Dysza kaskadowa

Dysza działo wodne

Dysza warstwowa
Campana
Kielich
Wachlarze

Dysza sferyczne
Kule
Półkule
Dysza wirująca
Dysza mgławicowa
Kurtyny
Deszcz, krople
Kurtyny linkowe
Dysze skaczące
Dysze pływające
Przelewy

Opisy poszczególnych kategorii dysz

Dysze 1-strumieniowe
Efektem pracy dyszy jest 1 strumień wytworzony otworem lub szczeliną w dyszy. Dysze takie w konfiguracjach wielokrotnych dają baldachim łuków wodnych wokół zbiornika. Trajektoria lotu może osiągnąć 2,5 metra wysokości i więcej w niestandardowych typach tych dysz.

Dysza wyżłobiona (Hollow Jet)
Dysze wytwarzające czysty strumień o wysokości 15 - 120 m.

Komet
Dysze tego typu są elementem składowym układów wielodyszowych jak Korona, Spirala, Kolumna, itp. Zasięgi do 15 m.

Dysza pióropuszowa
Dysza ta wytwarza długą, cieńką kolumnę wody łagodnie rozpryskującą się na wietrze. Można osiągnąć wysokości od 0,6 do 5 metrów. Zestawia się je w grupy tworzące kwadraty lub prostokąty. Efektownie też wyglądają w linii prostej.

Dysze wielostrumieniowe
Efektem pracy dyszy jest kilka strumieni wytwarzanych otworami w dyszach lub grup dysz zamocowanych w specjalnie wykonanym korpusie.

Kolumna
Dysza tworzy prostą kolumnę wody.

Wulkan
Dysze tego typu charakteryzują się kilkoma poziomami załamywania się strugi wody. Są to zwykle układy wielodyszowe lub jednodyszowe wielostrumieniowe.

Dysza „klejnot”
Modyfikuje ona strukturę wody by wytworzyć podobne do diamentu krople ułożone w elegancki krąg. Jeśli podświetlana nocą, może służyć jako piękny, migotający i iskrzący element centralny każdej fontanny.

Dysza „zamek wodny”
Tworzy efekt potrójnego unoszenia strumieni wody. Każdy ze strumieni osiąga inna wysokość, tworząc różne poziomy. Polecana jako efektowna dla małych i średnich zbiorników.

Dysza 'korona'
Dysza korona to optymalne zraszanie które tworzy idealną mgiełkę wodna łagodnie opadających palców – strumieni.

Dysze spieniające
Efekty pianowe wytwarzają kopiec pieniącej się mocno napowietrzonej wody. Dysze te mogą być podświetlone za pomocą światłowodów podłączonych do reflektora.

Dysza spieniająca niezależna
Dysza spieniająca to dysza której efekt działania nie zależy jest od poziomu wody.

Dysze spieniające zależne
Jest to typ dysz spieniających, których działania jest zależne od poziomu wody.

Kaskada
Dysze Kaskada pracują prawie całkowicie zanurzone / 20 mm - 40 mm "odkrycia" w zależności od typu/ co daje dobry efekt spienienia. Dysza ta jest dostępna w szeregu rozmiarów, dając wysokość rozpylonej strugi między 0,6 a 2,5 metra. Efekt to erupcja białego strumienia mocno rozpylonego u podstawy. W grupie tworzą efekt dramatycznej erupcji białej, wzburzonej wody.

Albero
Dysze typu Albero pracują pod powierzchnią wody /50 - 80 mm/ a powietrze do uzyskania efektu spienienia pobierają rurką wynurzoną ponad powierzchnię wody.

Geiser
Dysze Geiser pracują z prawie 2 razy mniejszym zanurzeniu /część odkryta od 400mm - 110 mm w zależności od typu/ jak dysza Kaskada - efekt spienienia jest niewielki. Strumień u dołu jest szerszy jak u góry.

Dysze warstwowe
Są to dysza tworzące warstwę wody. Dysza tego typu zakończona jest szczeliną lub specjalnie uformowanym bocznym otworem tworzącym warstwę wody.

Campana
Dysza ustawiona wysoko ponad powierzchnię wody formuje opadający strumień w kształt zbliżony do półkuli.

Kielich
Wynurzona dysza formuje strumień wody w kształcie kielicha.

Wachlarze
Dysze wielostrumieniowe lub układ dyszowy tworzący figurę zbliżoną do kształtu wachlarza uformowaną w poziomie lub pionie. Dysza wachlarzowa wytwarza wachlarz wody strzelający na wysokość do 1,5 metra. U podstawy wachlarz jest szeroki na 5 cm. Dobrze się sprawdza w grupach ułożonych w okręg lub inny wzór. Sprawdza się w ułożeniu pod kątem 45 stopni w miejscu wolnym od wiatru.

Ogon pawia
Dysza pracująca zwykle pod katem 45stopni i tworzy za pomocą kilkudziesięciu otworów w dyszy figurę przypominającą ogon pawia składającą się z poszczególnych prętów wody.

Dysze sferyczne
Układ wielodyszowy składający strumienie poszczegółnych dysz w kształty zbliżone do kuli. W ofercie zakupowej do średnicy 300 cm; dostępne na zapytanie: - kula do 600 cm, - pólkula do 450 cm.

Kule
Strumienie wylatujące z dysz tworzą kulę.

Półkule
Strumienie wylatujące z dysz tworzą półkulę.

Dysza wirująca
Dysze wirujące wytwarzają strumienie będące efektem ich ruchu. Oprócz spokojnych jak Girlanda mamy dynamiczną Turbinę, której pracy towarzyszy szum wody i niespotykane zjawiska będące efektem wirujących dysz i podrywanych kropli wody z jej powierzchni.

Dysza mgławicowa
Dysze tworzące mgłę. Dysza formuje z rozbitego na małe krople strumienia wody półkolistą figurę.

Kurtyny
Dysze wytwarzają strumienie imitujące deszcz lub opadające krople. Montowane przeważnie w dużych zestawach imitują deszcz.

Deszcz, krople
Deszcz, krople. Strumienie wytwarzane przez dysze tego typu stwarzają wrażenie padającego deszczu (swobodnie spadające krople) albo też o kierunku opadania kropli ustalonym napiętą linką kierunkową.

Kurtyny linkowe
Dysze wytwarzają strumienie imitujące deszcz lub opadające krople. Montowane przeważnie w dużych zestawach imitują deszcz.

Działo wodne (dysza skaczące)
Najmodniejsze obecnie fontanny "strzelające" kawałkami strumienia przemieszczającymi sie po krzywej balistycznej o najczęściej kątach nachylenia działa wodnego w granicach 45-80 stopni. Działo wodne bazuje na efekcie laminarnym. Struga cieczy jest kontrolowana tak dobrze że tworzy pręt podobny do szklanego. Pręt ten uderza niemal bezgłośnie w wodę. Możliwe są różne trajektorie lotu. Jest to strumień ciągły przewodzący światło, wobec czego po podłączeniu światłowodów możliwe są spektakularne efekty podświetlenia go. Cena to około 40 tysięcy za jedno działo i odbiornik w podstawowej wersji.

Dysze -poduszki wodne (pływające kule etc).
Taka fontanna-niefontanna. Na poduszce wodnej pływa kula (najczęściej kamienna) lub obracająca się płyta z ustawioną na rzeźbą, itp.

Przelewy
Wielkoformatowa dysza symulująca przelew wody typu otwartego lub zamkniętego. Największa z nich (typu zamkniętego) potrafi przy 430 l/min i umieszczeniu na wysokości 1.8 m od lustra wody utworzyć ciągły strumień o zasięgu w poziomie 1.8 m.

Układy dysz
W efekcie realizowanych zamówień pojawiły się rozwiązania będące połączeniem dysz typu wachlarz, komet, itd, do których zostały wykonane specjalne korpusy umożliwiające pracę tych dysz jako jednego zespołu zasilanego za pomocą jednego przyłącza.