Dysza Kielich typ 70 T

Jesteś tutaj

Opis

KIELICH typ 70 T

• klarowny obraz
wodny
• zastosowanie
nie zależne od poziomu
lustra wody
• regulowany kształt
kielicha
• z kołnierzem
regulacyjnym
Dysza OASE typu Kielich tworzy
obraz wodny zbliżony do dzwo-
nu wodnego, jednakże jest to
forma narastająca o kształcie
przypominającym kielich i cha-
rakteryzująca się stosunkowo
grubszą warstwą wodną. Na-
stawna rura umożliwia indywidu-
alną regulację obrazu wodnego
pod kątem wysokości i średnicy
przy stałym natężeniu prze-
pływu. Dysza pracuje niezależ-
nie od  poziomu lustra wody
i wyposażona jest w kołnierz,
służący do precyzyjnego usta-
wienia

Szczegóły