Dysza kumulacyjna typ HS 70/3,5 T – HS 130/10 E

Jesteś tutaj

Opis

DYSZA KUMULACYJNA
typ HS 70/3,5 T – HS 130/10 E

• imponująca wysokość
strumienia fontanny
• odporny na podmuchy
wiatru strumień
kumulacyjny
• zastosowanie niezależne
od poziomu lustra wody
• ukierunkowanie
strumienia
Dysze kumulacyjne OASE  to
specjalne dysze przeznaczone do
osiągania imponujących wyso-
kości strumienia fontanny.
W przeciwieństwie do dysz peł-
nostrumieniowych, w istotny spo-
sób zmniejsza się w tym przy-
padku wymagany strumień ob-
jętości. Precyzyjne wykonanie
szczeliny pierścieniowej gwaran-
tuje stabilność strumienia fon-
tanny.

Szczegóły