Dysza płaszczowa typ 115-15 T

Jesteś tutaj

Opis

DYSZA PŁASZCZOWA typ 115-15 T

• charakterystyczny
obraz wodny
• wyjątkowo odporny
na podmuchy wiatru
strumień
• zamknięty
płaszcz wodny
• zastosowanie niezależne
od poziomu lustra wody
Dysza płaszczowa OASE tworzy
zamknięty, paraboliczny płaszcz
wodny o grubości warstwy wod-
nej 6 mm oraz kącie emisji około
30º. Może być stosowana jako
pojedyncza dysza, ale niepow-
tarzalne wrażenie sprawia obraz
wodny, tworzony poprzez grupo-
we rozmieszczenie dysz pła-
szczowych wokół dyszy central-
nej. 

Szczegóły