Dysza Piruet typ M 7-10 T

Jesteś tutaj

Opis

PIRUET typ M 7-10 T
DYSZA ROTACYJNA typ RO 5-10E

• precyzyjne, pełne
strumienie
• zastosowanie niezależne
od poziomu lustra wody
• rotacyjny obraz wodny
w kształcie śruby
•  mechanizm z łożyskiem
kulowym
Dysza rotacyjna oraz Piruet
OASE wytwarzają niezwykle
efektowne rotacyjne obrazy
wodne.
Poprzez odrzut ukośnie rozmie-
szczonych rur dyszowych utrzy-
mywany jest stały obrót sie-
dmiostrumieniowej dyszy. Sześć
przezroczystych i odpornych na
podmuchy wiatru strumieni
krąży wokół strumienia central-
nego.
Wysokość obrazu fontanny
może być  regulowana za po-
mocą wbudowanej zasuwy dła-
wiącej. Niezawodna konstrukcja
mechanizmu obrotowego z łoży-
skiem kulowym gwarantuje
ciągłą i niezakłóconą pracę.

Szczegóły