Dysza spieniająca typ 35-10 E – 55-15 E

Jesteś tutaj

Opis

DYSZA  SPIENIAJĄCA typ 35-10 E – 55-15 E
DYSZA PIENIĄCA typ 50-10 T – 75-20 T

• kontrastowy, ożywiający
obraz wodny
• spieniony, zamknięty
strumień wodny
•  wzbogaca wodę w tlen
• wyjątkowo odporne na
podmuchy wiatru
Dysze spieniające i pieniące
OASE, pracują w przeciwień-
stwie do dysz typu Kaskada
i Gejzer niezależnie od poziomu
lustra wody, dlatego też jego
ewentualne wahania nie mają
żadnego wpływu na obraz
wodny.
Dysze tego typu mają szerokie
pole zastosowania w przypadku
zasilania strumieni, w obiektach
ze zbiornikiem kaskadowym
oraz obiektach fontannowych
z usytuowanym poniżej rezer-
wuarem wody, ponieważ w ta-
kich przypadkach zbędne jest
stosowanie zaworów zwrotnych,
cechujących się stosunkowo
dużą awaryjnością.
Wskutek dużej ilości powietrza,
przy relatywnie niewielkim za-
potrzebowaniu wodnym osią-
gany jest imponujący efekt.
Powstały w ten sposób spie-
niony strumień stwarza wrażenie
łagodnej miękkości, doskonal

Szczegóły