Dysza Wulkan typ 37-2,5 K – 300/19-8 T

Jesteś tutaj

Opis

WULKAN typ 37-2,5 K – 300/19-8 T

 wielostopniowy obraz
wodny
• precyzyjne, pełne
strumienie
• zastosowanie niezależne
od poziomu lustra wody
•  łatwe do oczyszczenia
Obraz wodny tworzony przez
dysze wielostrumieniowe OASE
typu Wulkan składa się z wiązki
strumieni rozpadającej się na
kilka stopni. Poszczególne stru-
mienie są przezroczyste i rela-
tywnie odporne na podmuchy
wiatru.
W przypadku dyszy Wulkan
typu 43-3 T wysokość stru
mie-
nia fontanny regulowana jest
za pomocą wbudowanego urzą-
dzenia dławiącego. W typach
37-2,5 K, 200/19-6 T i 300/19-
8 T do regulacji wysokości stru-
mienia fontanny należy przewi-
dzieć instalację zasuwy dławią-
cej. Dysze Wulkan typ 200/19-6
T oraz 300/19-8 T wyposażone
są w dysze typu Kometa, umo-
żliwiające indywidualną regu-
lację poszczególnych strumieni.

Szczegóły