Fontanny nitkowe

Jesteś tutaj

Opis

Fontanny nitkowe


element dekoracyjny
kształtujący przestrzeń

niezwykły podzielnik
przestrzeni

efektywne nawilżanie
powietrza w przestrzeni
zamkniętej

Fontanny nitkowe OASE są
w technologii fontann interesu-
jącym elementem kształtującym
przestrzeń.  
Dzięki bezszelestnemu rucho-
wi, praktycznie nie rozprysku-
jący się bieg wody wzdłuż
specjalnych włókien Mylar
stwarza różnorodne możli-
wości kształtowania przestrze-
ni. We wnętrzach sprawdzają
się doskonale jako podzielnik
przestrzeni lub migocąca kurty-
na wodna, tworząc dodatkowo
w poszczególnych pomiesz-
czeniach niepowtarzalny klimat.  
Fontannowe aranżacje nitkowe
OASE składają się z rezer-
wuaru wody oraz systemu
rozdzielającego wodę z odpo-
wiednią ilością dysz nitkowych
i zawieszonych włókien Mylar.
Włókna Mylar to przezroczy-
ste, nierozciągliwe włókna
o przekroju poprzecznym,
wyróżniające się szczególną
wytrzymałością na rozrywa-
nie.
W rezerwuarze wody znajdują się
urządzenia techniczne, tj: armatu-
ra przelewowo-spustowa, armatu-
ra uzupełniająca świeżą wodę,
armatura przepustowa kabli, płyta
prowadząca włókna oraz oświe-
tlenie podwodne.
Program osprzętu OASE oferuje
ponadto dodatkowe komponenty,
uzupełniające techniczną stronę
obiektu fontannowego, tj: stacja
uzdatniania wody, jednostki fil-
tracyjne oraz urządzenia dozu-
jące. 

Szczegóły