Fontanny pływające- galeria

Jesteś tutaj

Opis

Filozofia działania

Z uwagi na wąsko- i wysokowyspecjalizowaną naturą naszych produktów, systemów i usług Filozofią Aqua Fontanny jest praca bezpośrednio z klientami, i nie poprzez pośredników, przedstawicieli handlowych czy reprezentantów.

Bazując na naszym 30-letnim doświadczeniu na rynku systemów pompowych i fontannowch, wierzymy że najlepszą drogą do utrzymkania najlepszego poziomu odpowiedniej komunikacji z naszymi klientami i najbardzaiej profesjonalną metodą zaspokojenia ambitnych oczekiwań jest wzajemna komunikacja architektów, projektantów i zleceniodawcy.

Dla wybranych projektów, w odpoowiednim czasie personel Aqua Fontanny jest przygotowywany do wizyt u klienta, architekta, wykonawcy, lub właściciela aby ustalić i uaktualnić cele i oczekiwania projektu, aby wypracować projekty dizajnu i koncepcje działania, aby zaktualizować plany i specyfikacje, aby nadzorować proces konstrukcji fontanny i stan postępu prac, i aby udzielić asysty architektowi i wykonawcy ze wstępną konfigurającą sytemu i koniecznym szkoleniem dla właściciela i operatora fontanny.

Te usługi mogą być wykonywane zarówno za osobą opłatą, albo też jako ogólna część usługi polegającej na zaprojektowaniu, specyfikacji i sprzedaży naszych systemów fontannowych. Zależy to od natury, zakresu, zaawansowania projektu, oraz wymagań klienta.

Rysunki są wykonywane w bieżącej wersji oprogramowania Autocad i mogą być przesłane elektronicznie do każdego komputera z podłączeniem do sieci Internet. Możliwości współpracy projektowej obejmują fontanny interaktywne, muzyczne, konwencjonalne etc.

Wszystkie projekty są projektowane jako kustomizowane, przez co idee właściciela/ zamawiającego i architektów mogą być w pełni uwzględnione. O ile ustalony zostanie wstępny zarys dizajnu fontanny, możemy dostarczyć wyceny kosztu systemu/ sprzętu i kosztu konsktrukcji.

Szczegóły