Kula typ V900/37 E – V6000/450 E oraz Półkula

Jesteś tutaj

Opis

KULA WODNA typ V900/37 E – V6000/450 E   
PÓŁKULA WODNA typ H900/25 E – H6000/248 E

 imponujący obraz
wodny
• wyjątkowo odporny na
podmuchy wiatru
wodny welon
• dekoracyjna rzeźba ze
stali nierdzewnej
• zastosowanie niezależne
od poziomu lustra wody
Kule wodne oraz Półkule wod-
ne OASE to szczególnie atrak-
cyjne, wykonane w przeważają-
cej części ze stali nierdzewnej
dysze fontannowe, które zachwy-
cają swą niepowtarzalną, plasty-
czną formą wykonania również
w czasie przestoju. Wiele równo-
miernie rozmieszczonych rur dy-
szowych, w ilości zależnej od
wielkości kuli wodnej, tworzy
fascynujący i niepowtarzalny
obraz wodny.
Mimo relatywnie cienkiej war-
stwy welonu wodnego, kule oraz
półkule zachwycają i czarują
pełnią swego piękna nawet przy
silniejszym wietrze.

 

Szczegóły