Pierścień fontannowy

Jesteś tutaj

Opis

Dostępne typy pierścienia:

Pierścień fontannowy FR. 500/18/4.

Pierścień fontannowy FR. 1000/36/4.

Pierścień fontannowy FR. 1500/54/4.

Pierścień fontannowy FR. 2000/72/4

PIERŚCIEŃ FONTANNOWY
typ 500/18/4 – 2000/72/4

• dekoracyjne obrazy
wodne
• precyzyjne, pełne
strumienie
• zastosowanie niezależne
od poziomu lustra wody
• wersje specjalne
na indywidualne
zamówienie
Pierścienie fontannowe OASE
zapewniają precyzyjny obraz
wodny. Pojedyncze dysze ukie-
runkowane są fabrycznie w pozy-
cji pionowej i na stałe przyluto-
wane do pierścienia. Mimo to,
przy zastosowaniu odpowiednie-
go narzędzia, poszczególne
dysze mogą być pochylane do
wewnątrz lub na zewnątrz, co
pozwala na indywidualne kształ-
towanie obrazu wodnego.
Pierścienie fontannowe dostęp-
ne są w wersji z kilkoma pery-
feryjnymi zasileniami lub w wer-
sji specjalnej z zasilaniem cen-
tralnym. Duża różnorodność wiel-
kości pierścieni umożliwia tworze-
nie konfiguracji pierścieniowej,
składającej się z kilku dysz tego
typu. 

 

Szczegóły