Układ wiatromierzowy 1-progowy

Jesteś tutaj

Układ wiatromierzowy 1-progowy

Układ wiatromierzowy 1-progowy
 

Próg może być ustawiony w zakresie od 10Km/h do 50Km/h. Gdy próg zostanie przekroczony, urządzenie wyłącza pompę lub pomocniczy sprzęt. Ich ponowne włączenie następuje automatycznie po upływie ustalonego przez użytkownika czasu.

SCV1

 
Układ wiatromierzowy 1-progowy