Zawory Vario-Switch

Jesteś tutaj

Opis

VarioSwitch 015a / 24 V
 
Zawory OASE Vario-Switch
to przełączniki obrazów wod-
nych, które w połączeniu z odpo-
wiednimi dyszami, idealnie
nadają się do zastosowania
w muzycznych organach wod-
nych bądź generalnie w obie-
ktach fontannowych chara-
kteryzujących się dynamicznymi
elementami. Przełączają prakty-
cznie bez żadnych strat ciśnie-
niowych stan między dwoma
wylotami (nie powodując jedno-
cześnie żadnych uderzeń wody
w przewodach). Wówczas jeden
z wylotów jest wykorzystywany
jako By-Pass. Istnieje również
możliwość montażu drugiej
dyszy i nadania mu dodatkowej
funkcji użytkowej. 
 
• dynamiczny, zmienny
efekt wodny, idealny
do zastosowania
w muzycznych organach
wodnych lub intera-
ktywnych aranżacjach
fontannowych
• przełączanie ciśnienia
atmosferycznego zgo-
dnie z zasadą efektu
Coanda
• możliwość zastosowania
dysz, odpowiadających
wartościom zapotrzebo-
wania wodnego i ciśnie-
niowego zaworów
Vario-Switch
• łatwy montaż
i demontaż  
• przy zachowaniu prawi-
dłowych parametrów
wody, praktycznie nie
wymagają konserwacji
• stabilna i wytrzymała
konstrukcja, elementy
boczne wykonane
ze stali nierdzewnej
• energooszczędne
rozwiązanie techniczne,
zapewniające sterowa-
nie ciśnieniem atmosfe-
rycznym                
• niewymagające konser-
wacji zawory membra-
nowe
 
Typ zaworu:
VS 010a-24V
VS 015a-24V
Dane techniczne
Napięcie
24V DC
24V DC
Moc
2 x 8 W
2 x 8 W
Q min.
35 l/m
85 l/m
H min.
1 mSW
2 mSW
Q max.
95 l/m
325 l/m
H max.
34 mSW
30 mSW
Rodzaj zabezpieczenia
IP58
IP58
Materiał
POM /stal nierdzewna
POM /stal nierdzewna
Masa
5,2 kg
6,7 kg
Jakość filtra ssawnego
Ø 1 mm
Ø 1 mm
Gwarancja
2 lata
2 lata
Nr id.
56790
56791

 

 

Szczegóły